Condicions Generals de Lloguer per Internet

DESTÍ: Europa   |   EUA/Canada

Preàmbul

Les nostres societats, la Companyia Francesa d'Arrendadors d'Esquí i la Companyia Internacional d'Arrendadors d'Esquí, designats més tard i respectivament com CFLS i CILS asseguren per internet el lloguer de material d'esports de neu a retirar en qualsevol dels magatzems adherents Skiset.

El CFLS lloga a tota una clientela domiciliada en França i qui esquia en França. Per la seva banda, el CILS lloga a tots els altres clients, aquells que no segueixen aquestes dues condicions (Per al client domiciliat fora de França que esquiï a França (i) i per al client domiciliat fora de França que esquiï fora de França (ii) i per al client domiciliat a França que esquiï però, fora de França (iii)).

La Compagnie Française des loueurs de skis(CFLS) és una societat anònima amb un capital de 315.000 euros, domiciliada:

424 Bureaux de la Colline
92210, Saint Cloud - França
RCS Nanterre B 401 734 892,
Telèfon: 00 33 1 55393000
E-Mail: skiset,skiset,com
N° identificació TVA: FR 58401734892


La Compagnie Internationale des loueurs de skis(CILS) és una societat anònima amb un capital de 100.000 francs suïssos, domiciliada :

Chemin de la Prairie 5 A
1007 LAUSANNE - Suïssa
Telèfon: 00 41 21 6355443
E-Mail: cils,skiset,com
N° federal: CHE-112.548.825


Qualsevol reserva de lloguer de material de lliscament feta a la pàgina web Skiset.com o per telèfon a la Central de reserves implica l'acceptació de les condicions generals que es precisen a continuació. Les condicions generals de lloguer podent ser modificades, les condicions aplicables seran aquelles en vigor en la nostra web a la data de realització de la reserva.

Condicions Generals de Lloguer


Article 1: Reserva de lloguer de material

1 - 1: Material objecte del lloguer

Tot el material que lloguem es descriu a la nostra pàgina web, el client té la possibilitat de reservar una categoria de material (oferta estàndard) o un model en concret (oferta selecció Skiset), en condicions d'haver completat totes les mesures, mides i el pes de l'esquiador que van reservar en un model en particular. L'oferta Selecció Skiset es basa en l'elecció del material, es pot reservar fins a 7 dies abans de la sortida del client.

Cada botiga té la possibilitat d'optar o no per l'oferta Selecció Skiset, amb la menció «oferta Selecció Skiset» a la pàgina de reserva s'informa al client de la possibilitat de triar un model concret mitjançant uncost addicional que es precisa a la pàgina web al moment de fer la reserva.

Quins són els nostres compromisos pel que fa a la selecció Skiset?

 • Una selecció exclusiva dels models d'esquí de l'any
 • La certesa per al client d'esquiar amb el model seleccionat
 • La garantia satisfet o categoria superior: si el model seleccionat en el moment de fer la reserva no fos disponible en arribar el client a la botiga, ens comprometem a donar-li'n un de categoria superior, si això no fos possible, el client podrà demanar el reemborsament del seu lloguer al servei d'atenció als clients. El client enviarà a l'adreça: Skiset - 424 Bureaux de la Colline 92213 Saint-Cloud Cedex el justificant, donat per la botiga, de la no disponibilitat del material.

1-2: Cost del lloguer

El cost del lloguer és fixat per la categoria del material reservat pel client i el període de lloguer escollit conforme als preus de lloguer que apareixen en l'etapa 2 de la rúbrica « Reserves » de la nostra web. Els nostres preus inclouen tota taxa, al tipus en vigor en el moment de la reserva.

Aquest cost és inferior als preus de venda al públic afixats en els magatzems adherents Skiset (excepte selecció Skiset, excepte despeses d'expedient i excepte opció garantia trencament robatori).

Els preus indicats en monedes diferents de l'euro i del franc suís es faciliten a títol indicatiu

D'acord amb les disposicions de l’article L. 112-1-1 del Codi de Consum, quan els preus indicats al LLOC WEB corresponen a ofertes promocionals, la reducció de preu que s'indica es calcula en funció del PREU DE REFERÈNCIA, que apareix a l'anunci de reducció de preu.

El PREU DE REFERÈNCIA correspon al preu més baix del LLOC WEB per a tots els consumidors en els últims 30 dies anteriors a l'anunci de reducció de preus, incloent-hi un preu reduït si es dona el cas, i per a la ubicació afectada per l'oferta promocional. El percentatge de reducció anunciat s'aplica al PREU DE REFERÈNCIA tal com s'hagi definit.

En cas de reduccions de preu successives per a una ubicació determinada, el PREU DE REFERÈNCIA correspon al preu més baix per a tots els consumidors en els últims 30 dies anteriors a l'anunci de la primera reducció de preus.

Informació sobre els descomptes per a famílies nombroses

Per als clients que lloguen a França ia les botigues participants en aquesta oferta.
Aquest descompte s'aplica automàticament a les inscripcions que continguin 5 packs com a mínim i que compleixin els següents requisits:

 • per 1 adult (Més de 17 anys) i 4 nens o adolescents (Menors de 17 anys), el pack més barat serà gratuït (sense comptar despeses d'inscripció)
 • per 2 adults (Més de 17 anys) i 3 nens o adolescents (Menors de 17 anys), el pack més barat serà gratuït (sense comptar despeses de tramitació).

El descompte s'aplica en el moment de la reserva, etapa 2.

Informació sobre els descomptes per a grups

Es pot accedir a aquesta oferta a partir de la pàgina d'inici, al menú de descomptes per a grups Aquesta oferta s'adreça als grups de 20 persones com a mínim.

Per als clients que lloguen a França
S'aplicarà el 10% de descompte sobre el preu individual (tret del codi de descompte i de col•laborador) i s'oferirà la gratuïtat d'un pack per cada 20 (prenent com a base el pack més barat, sense comptar despeses de tramitació) El descompte i la gratuïtat s'apliquen en el moment de la reserva, etapa 2

Aquest descompte no és acumulable a altres ofertes promocionals vigents.

Pels clients que lloguen fora de França
s'aplicarà el 5% de descompte sobre el preu individual (tret del codi de descompte i de col•laborador) i s'oferirà la gratuïtat d'un pack per cada 20 (prenent com a base el pack més barat, sense comptar despeses de tramitació) El descompte i la gratuïtat s'apliquen en el moment de la reserva, etapa 2

Aquest descompte no és acumulable a altres ofertes promocionals vigents.

Informació sobre el descompte Skifit – 1 dia per conèixer Skifit

Aquesta oferta per conèixer Skifit li permet al client provar, en el primer dia de lloguer, els botins Skifit. En acabar aquest dia de prova, el client té la possibilitat:

 • de quedar-se amb els botins Skifit. Llavors, el client haurà de pagar a la botiga el valor dels botins (79€ preu de venda al públic recomanat) el dia de la devolució del material, al final del període de lloguer indicat al resguard,
 • o bé retornar els botins Skifit a la botiga Skiset; aquesta devolució haurà de tenir lloc, com a molt tard, 24 hores després de recollir el material.

Totes les botigues Skiset ofereixen la possibilitat d'optar o no a l'oferta Skifit. Al client se l'informa de la possibilitat de reservar els botins Skifit a través de la pàgina de reserves.

Aclariment sobre l'oferta 7è dia gratuït

L'oferta s'aplica a qualsevol estada de 6 dies i més i dóna dret a un dia de lloguer de material gratuït, prèvia sol·licitud, a la botiga.
El 7è dia gratuït s'ha de sol·licitar quan es recull el material. Qualsevol sol·licitud posterior a la recollida suposa la nul·litat de l'oferta.
L'oferta s'aplica en el mateix material llogat al web www.skiset.com i registrat en el cupó d'intercanvi.
En cas que s'hagi contractat una garantia de trencament/robatori de la reserva del material al web www.skiset.com, aquesta s'aplica al 7è dia gratuït.


1-3: Forma de pagament

1-3-1: Per al client domiciliat fora de França que esquiï a França (i) i per al client domiciliat fora de França que esquiï fora de França (ii) i per al client domiciliat a França que esquiï però, fora de França (iii)

Aquest client que lloga el material a CILS ha de pagar CILS i només amb targeta bancària.

El client pot pagar el seu lloguer directament en línia amb targeta bancària (Visa, Eurocard o Mastercard). Per fer-ho ha d'introduir les 16 xifres, la cada de caducitat i el criptograma de 3 xifres de la seva targeta bancària.

Només s'accepten les targetes bancàries emeses en el marc de les xarxes internacionals homologades pel GIE Targetes Bancàries.

Les despeses financeres (despeses bancàries vinculades a la taxa de canvi, comissió bancària per a operacions de pagament realitzades fora del territori d'emissió de la targeta bancària, altres comissions bancàries,...) eventualment vinculades als pagaments per targeta bancària aniran a càrrec del client. Aquestes despeses corresponen a les despeses eventuals sostretes per l'establiment bancari del client per raó de l'ús de la seva targeta bancària.

L'acord de la xarxa central de les targetes bancàries fa efectiva la comanda validada pel client a la pàgina web. En cas de refús de la xarxa central de les targetes bancàries, la nostra societat es reserva el dret d'anul·lar la reserva.

En el moment de realitzar la transacció de pagament, el client és automàticament connectat al servidor del centre de tractament dels pagaments. Les dades bancàries, protegides per encriptació, no circulen pels sistemes de CILS i per tant aquesta no les conserva.

El CILS ha conclòs una convenció de servei amb el Banc Banque Cantonale Vaudoise B.C.V. i Télékurs, que concerneix el comerç electrònic, pacte anomenat «Saferpay». Aquesta convenció té la finalitat d'assegurar el conjunt de les funcions necessàries a la gestió d'un servei de pagament i a l'adquisició segura de pagament per Internet. Saferpay gestiona la seguretat dels intercanvis i s'assegura de la protecció dels secrets (claus de desxifratge) i de la seva gestió.


1-3-2: Per al client domiciliat a França i que esquiï a França

El client domiciliat a França i que esquiï a França que llogui el material a CFLS ha de pagar CFLS.

Aquest client pot pagar a CFLS, segons triï, amb targeta bancària, xec bancari o xec de vacances tal i com s'indica més endavant als paràgrafs A) a C).

En cas de pagament amb xec bancari, postal, o de vacances, el client esmentarà al dors del xec el número de la seva reserva i adjuntarà un justificant de domicili.


A: Pagament segur amb targeta bancària

El CFLS ha conclòs una convenció de servei amb el Banc Popular que concerneix el comerç electrònic, convenció anomenada « servei Cyberplus Paiement ». Aquesta convenció té la finalitat d'assegurar el conjunt de les funcions necessàries a la gestió d'un servei de pagament i a l'adquisició segura de pagament per Internet. El Banc Popular gestiona la seguretat dels intercanvis i assegura la protecció dels secrets (claus de desxifratge) així com la seva gestió.

El client pot pagar el seu lloguer directament en línia amb targeta bancària (Visa, Eurocard o Mastercard). Per fer això haura d'introduir els 16 dígits i la data de caducitat de la seva targeta bancària. Només seran acceptades les targetes bancàries emeses en França o en el marc de xarxes internacionals homologades pel GIE Targetes Bancàries. L'acord de la xarxa central de targetes bancàries fa efectiva la comanda validada pel client en la web. En cas de rebuig de la xarxa central de targetes bancàries, la nostra societat es reserva el dret d'anul.lar la reserva. En el moment de realitzar la transacció de pagament, el client sera automàticament connectat al servidor del centre de tractament dels pagaments. Les dades bancàries, protegides per criptatge, no passaran pels sistemes del CFLS i no seran, doncs, conservades per ella.


B: Pagament amb xec bancari

El CFLS autoritza els pagaments de lloguer de material amb xec bancari (endossable únicament en França) o xec postal per a tota reserva enregistrada mínim 10 dies abans del primer dia de lloguer.

El xec sera fet en euros, a l'ordre de:

Commandes Internet CFLS - SKISET
424 Bureaux de la colline
92213 Saint CLOUD cedex
França


Si no s'ha rebut el xec bancari 5 dies abans de la sortida del client, el pagament dels lloguers de material s'haurà de fer únicament mitjançant targeta bancària. Si no s'efectua el pagament mitjançant targeta bancària, s'anul·larà la reserva.


C: Pagament amb xec-vacances

El CFLS autoritza els pagaments de lloguer de material amb xec-vacances (ANCV) o xec postal per a tota reserva enregistrada mínim 10 dies abans del primer dia de lloguer.

El CFLS recomana al client enviar un xec-vacances d'un import inferior o igual al total de la reserva, si necessari completat per un xec bancari o postal. Si l'import del xec-vacances és superior al total de la reserva, el CFLS no podra restituir la diferència al client.

Si no s'han rebut els xecs de vacances 5 dies abans de la sortida del client, el pagament dels lloguers de material s'haurà de fer únicament mitjançant targeta bancària. Si no s'efectua el pagament mitjançant targeta bancària, s'anul·larà la reserva.


1-4: Formació del contracte

La reserva és conclosa i es fa efectiva a partir del cobrament per part del CFLS o del CILS, tal i com s'ha dit abans, de l'import total del lloguer i recepció per part del client d'un e-mail de confirmació del lloguer incloent el Voucher a imprimir i a presentar al magatzem adherent Skiset seleccionat.


Article 2: La posada a disposició del material llogat i la seva restitució -
Durada del lloguer

El lloguer comença en el moment de la presa de possessió del material per part del client en un dels magatzems Skiset fins al dia mateix de la restitució d'acord amb la durada indicada sobre el Voucher, imprimit pel client i remés al magatzem Skiset seleccionat.

Per a les reserves fetes amb menys de 48 h d'antelació, els magatzems faran tot el possible però no poden garantir en el 100% dels casos la preparació del material.

Importante: 14-17 años
De manera sistemática, se solicitará a cada esquiador un documento de identidad.

El material pot ser recuperat la vella del primer dia de lloguer d'esquí a partir de 17h00 i ser tornat a la fi de l'últim dia de lloguer o el dia després abans les 10h00.

Tota restitució de material després les 10h00 del dia següent del dia de restitució previst en el Voucher suposara la facturació per part del magatzem Skiset concernit d'un dia de lloguer als preus afixats en el magatzem.

El material d'esports de neu llogat es troba sota la responsabilitat absoluta del client des del moment on aquest en pren possessió. El client assegurara la conservació del material i en tota circumstància l'utilitzara amb bon seny. La presa de possessió dels materials llogats es troba al càrrec de la persona que efectua el lloguer.

En cas de retard en la recuperació del material llogat, el client és pregat de prevenir al magatzem Skiset concernit el més ràpidament possible. Nosaltres demanem al magatzem que conservi per als clients el material reservat durant 24 hores. Passat aquest termini, el material podra ser llogat de nou, sense cap tipus d'indemnització per al client.

Els materials llogats tindran que ser tornats obligatòriament a la tenda Skiset que els va facilitar.

La no restitució del material llogat, sigui quina sigui la raó, comportara la facturació per part del magatzem en qüestió al client del valor integral del material en estat nou al preu de venda al públic, a més del cost del lloguer.


Article 3: Utilització del material llogat

El material llogat és destinat a la utilització única per part del client, sense cap possibilitat de llogar aquest material per la seva banda o de prestar-lo, tot i que el prèstec sigui gratuït.

El client és l'únic que pot jutjar de la seva capacitat d'utilitzar el material llogat. Aquest certifica ser apte a poder servir-se del material llogat i es compromet a utilitzar-lo amb prudència, sense perill per a un tercer d'acord amb les reglamentacions en vigor.

Tot material proposat al lloguer sera reconegut com pres en bon estat i tindra que ser retornat com tal. El material, que es troba numerat o marcat, tindra que ser restituit amb els mateixos números o la mateixa marca. Tota degradació, sigui quina sigui la causa, comportara, a més del cost del lloguer, el pagament directament al magatzem en qüestió de les despeses de substitució o de revisió, dins els límits màxims del valor del material en estat nou.


Article 4: Disponibilitat del material proposat per al lloguer

Tret de l'oferta selecció Skiset ; El CFLS o el CILS no es fan responsables dels eventuals retards en el lliurament del material llogat, retards causats per raons independents de la seva voluntat, particularment en cas d'accident, de retard pel que fa a la restitució de material del lloguer precedent, de modificació de la reglamentació, de força major, de vaga, etc...

En aquestes circumstàncies, el CFLS o el CILS faran tot el possible per a que el material lliurat al client sigui de la mateixa qualitat o bé superior, segons les existències disponibles en el magatzem concernit.


Skiset Express

SKISET Express és un servei de recollida ràpida de l'equip llogat en el mateix lloc.

Una selecció de botigues proposen l'opció, el client pot escollir aquesta oferta marcant la casella corresponent abans de confirmar la seva compra i es compromet a facilitar tota la informació necessària que permeti preparar el material llogat, com per exemple: les talles, números de peu, pes i contorn del cap de tots els participants de l'operació. Si no es facilita aquesta informació dins del termini fixat, l'opció s'anul•la automàticament.


Article 5: Garantia « Danys i robatori de material desquí »

El client té la possibilitat en el moment de fer la reserva de garantir el material llogat contra les degradacions (danys totals o parcials del material d'esquí) i el robatori (total o parcial). El cost d'aquesta garantia es fixa per la categoria de material reservat pel client i la durada del lloguer triat d'acord amb les tarifes següents:

Categoria del material llogat Preu de la garantia trencament robatori per dia
SÚMMUM, EXCEL·LÈNCIA, TOURING 3 €
SENSACIÓ, EVOLUCIÓ, Joventut 2.20 €
1st PRICE, ECO, RIDER JUNIOR, NORDIC, SKATING, ECO Joventut 2 €
ESPERANÇA, MINI-NEN 1 €
Calçat / Botes 1 €

L'oblit, la pèrdua o el canvi del material d'esquí durant la durada total del lloguer no estan garantits.


Obligacions del client en cas de sinistre:

 • En cas de robatori del material d'esquí, el client farà arribar a la botiga on ha llogat el material el resguard de la declaració de robatori prop d'una autoritat competent (policia, gendarmeria).
 • En cas de danys al material d'esquí, el client tornarà el material danyat a la botiga on l'ha llogat.

Article 6 : Condicions d'anul.lació

El client disposa d'un termini de retractació de 14 dies francs a comptar des de la confirmació de la reserva. Si aquest termini expira un dissabte, un diumenge o un dia festiu, seria prorrogat al primer dia laborable següent.

Malgrat tot, aquest dret de retractació no podra ser exercit si el lloguer ja ha començat, amb l'acord del client, abans de l'expiració del termini de 14 dies francs.


6-1: Exercici del dret de retractació

En cas d'utilització del dret de retractació en un període de 14 dies francs, l'import pagat pel client és reemborsat amb una deducció d'1 € / 1.4 CHF (tota taxa inclosa) per persona per despeses de tractament de dossier. El reembors s'efectua pel crèdit de la targeta bancària utilitzada per a la transacció o bé per xec bancari si el client ha utilitzat aquest mode de pagament o xec-vacances.


6-2: Anul.lació abans de la recollida del material i després del termini de retractació

Durant les vacances escolars:

Del al
23/12/23 8/1/24
3/2/24 4/3/24
6/4/24 20/4/24

 • Tota anul.lació de lloguer efectuada com a mínim 5 dies (inclosos) anteriors al lliurament previst comportara el reembors del lloguer i el rebuig de garantia / Pa si es va comprar, prèvia deducció d'un 3% per despeses d'anul.lació.
 • Tota anul.lació de lloguer entre 3 i 4 dies (inclosos) anteriors comportara el reembors del lloguer i el rebuig de garantia / Pa si es va comprar, prèvia deducció d'un 50% per despeses d'anul.lació.
 • Les anul.lacions de lloguer fetes més tard (menys de 3 dies), no seran possibles i cap reembors podra ser reclamat.

Fora de les vacances escolars:

 • Tota anul.lació de lloguer efectuada com a mínim 3 dies (inclosos) anteriors al lliurament previst comportara el reembors del lloguer i el rebuig de garantia / Pa si es va comprar, prèvia deducció d'un 3% per despeses d'anul.lació.
 • Tota anul.lació de lloguer efectuada 2 dies (inclosos) anteriors comportara el reembors del lloguer i el rebuig de garantia / Pa si es va comprar, prèvia deducció d'un 50% per despeses d'anul.lació.
 • Les anul.lacions de lloguer fetes més tard (menys de dos dies), no seran possibles i cap reembors podra ser reclamat.

6-3: Anul.lació després de la recollida del material

En cas de malaltia o d'accident sobrevingut durant el temps de lloguer, les condicions de lloguer resten aplicables. Tan sols el material llogat per la persona concernida podra ser retornat i sera llavors facturat al prorrata del nombre de dies de lloguer realment efectuats (amb un requisit : la presentació d'un certificat mèdic).

En aquest cas, el reembors (amb una deducció d'1 € / 1.4 CHF per persona, tota taxa inclosa, per despeses de tractament de dossier) sera efectuat pel crèdit de la targeta bancària utilitzada per a la transacció o bé per xec bancari si el client ha utilitzat aquest mode de pagament o xec-vacances. Tot dia de lloguer començat no sera reemborsat.


6-4: Anul.lació en raó de les condicions climàtiques

En cas de tancament total de la zona esquiable normalment accessible des del lloc de lloguer del material i únicament en aquest cas, els dies de lloguer concernits seran reemborsats amb la presentació d'un justificant emès per la societat de remuntadors mecànics de l'estació.

En aquest cas, el reembors sera efectuat pel crèdit de la targeta bancària utilitzada per a la transacció o bé per xec bancari si el client ha utilitzat aquest mode de pagament o xec-vacances.


Article 7: Dades personals

El client té que referir-se a la rúbrica « Mencions legals -dades personals » de la present web.


Article 8: Llei aplicable

Qualsevol contesta relativa a aquest contracte, i a falta d'arrenjament amistós, el litigi sera posat en mans d'un Tribunal competent segons les regles de procediment aplicable.

Per a tot lloguer efectuat pel CFLS (lloguer a un client domiciliat en França i qui esquia en França) la llei francesa sera la sola aplicable a tot litigi, sigui quina sigui la seva natura i els tribunals francesos seran els únics competents.
Per a tot lloguer efectuat pel CILS solament la llei suïssa sera aplicable a tot litigi, sigui quina sigui la seva natura i els tribunals competents per a l'estació d'esquí on s'ha aconseguit el material seran els únics competents.


Article 9: Estats Units / Canadá


Article 10: Política de confidencialidad

Skiset
Condicions de lloguer - 2023 / 2024